NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Ost.hydro - gwałtowny wzrost stanów wody/1 z 10.09

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Ślęzy, Bystrzycy (Czarna Woda), Widawy oraz Baryczy, odcinkami stany wody mogą ponownie wzrastać powyżej stanów ostrzegawczych. W Borowie na Ślęzie nie wyklucza się możliwości ponownego przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 10-09-2022 12:20:25 do 11-09-2022 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera