NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: ost.hydro-wezbranie stany ostrzegawcze/2

W wyniku spływu wód opadowych, w Gorzowie Śląskim na Prośnie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 09-09-2022 07:17:13 do 10-09-2022 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera