NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Ostrz.hydro gwałtowny wzrost st. wody/1 z 13.06.22

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 13-06-2022 08:36:24 do 13-06-2022 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera