NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Ost. hydr. gwałtowny wzrost st. wody/1 z 07.06.22

W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnego deszczu w krótkim czasie, stany wody w ciekach, zwłaszcza małych zlewni i obszarów zurbanizowanych, mogą się gwałtownie i na krótko podnosić. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą lokalnie sięgnąć stanu wody wysokiej.

Komunikat jest ważny od 07-06-2022 12:39:14 do 07-06-2022 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera