NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Ost. hydro gwałt. wzrost stanów wody/1 z 05.05.22

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 05-05-2022 13:08:57 do 06-05-2022 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera