NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Mieszkania komunalne

29.09.2023 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją, jaka ma miejsce obecnie w kraju w obszarze podwyżek cen: gazu, oleju opałowego oraz ekogroszku, jak również w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia c.o. sezonu grzewczego 2022–2023 w budynkach komunalnych Gminy Gogolin, którymi Spółka administruje, niniejszym pismem informujemy, iż Zarządzeniem nr 10/2023 Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z dnia 13 września 2023 r. z dniem 01.10.2023 r. wprowadza się aktualizację i urealnienie miesięcznych zaliczek na poczet c.o. na sezon grzewczy 2023-2024.

Mając na uwadze powyższe Zarządzenie Prezesa KPW Gogolin Sp. z o.o., zwracamy się do Państwa z prośbą o stawiennictwo, w siedzibie naszej Spółki przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie, od pn. – pt. w godz. 7-15  pok. 5a, celem podpisania aneksu do umowy najmu lokalu a dot. zmiany wysokości zaliczki.

Uprasza się, wszystkich  Najemców, o potraktowanie sprawy jako pilnej i nie odkładanie kontaktu z KPW Gogolin Sp. z o.o. na ostatni moment, gdyż sezon grzewczy 2023-2024 rozpocznie się niebawem.

 

12.09.2022 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

Informujemy, iż w miesiącu wrześniu (od dnia 23.09.2022 r.), w budynkach komunalnych gm. Gogolin, zostanie przeprowadzona okresowa (roczna) kontrola instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych. Uprasza się Najemców o udostępnienie lokali komunalnych osobom przeprowadzającym kontrolę.

 

12.09.2022 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

Informujemy, iż w miesiącu wrześniu (od dnia 21.09.2022 r.), w budynkach komunalnych gm. Gogolin, zostanie przeprowadzone okresowe czyszczenie przewodów kominowych oraz zostanie przeprowadzona okresowa (roczna) kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych. Uprasza się Najemców o udostępnienie lokali komunalnych osobom przeprowadzającym kontrolę.

 

01.04.2022 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

Informujemy, iż w miesiącu kwietniu, w budynkach komunalnych gm. Gogolin, zostanie przeprowadzone okresowe czyszczenie przewodów kominowych.

 

30.03.2022 r. - Awaria c.o. w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej 5 w Gogolinie (usunięto - 31.03.2022 r.)

Informujemy, iż w związku z awarią kotła gazowego w budynku komunalnym, przy ul. Konopnickiej 5 w Gogolinie, zarówno dzisiaj jak i w dniu jutrzejszym, wystąpi przerwa w dostawie c.o. do lokali mieszkalnych. Obecnie trwają wzmożone prace nad usunięciem przyczyny awarii, do tego momentu zaleca się korzystanie z zamiennych źródeł ciepła. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera