Zakrzów,Dąbrówka - woda niezdatna do picia

Informujemy mieszkańców wsi Dąbrówka oraz Zakrzów, iż decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach od dnia 24.09.2021r.  obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody na terenie wsi Dąbrówka, Zakrzów.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w dniu 21.09.2021r. stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych – obecność grupy coli w ilości >10 jtk 100ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- wodę z kranu nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, kąpieli, do mycia i płukania owoców oraz warzyw, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością;

- woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych, tj.: spłukiwania toalet, mycia podłóg, i innych celów domowych.

W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w wyznaczonych miejscach, gdzie będą podstawione zbiorniki z wodą i w razie potrzeby sukcesywnie uzupełniane przez pracowników KPW Gogolin

Dąbrówka – kaplica św. Jana Niepomucena ul. Szkolna

Zakrzów  – Szkoła Podstawowa ul. Mickiewicza

Zakrzów – Hotel Łucja

Zakrzów – Ogrodnictwo Gardenia ul. Mickiewicza

Zakrzów – Leśniczówka ul. Stawowa 30

Zakrzów - Bloki ul.Leśna

Jasiona  - osada Dalnie

Ewentualne zapotrzebowania na wodę proszę zgłaszać pod numerem alarmowym 774232036

 

 Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani na stronie www.kpwgogolin.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

KPW Gogolin – 77 42320 36

PSSE Krapkowice - 77 4466 740

 

 

 

                                         

     
 
                                             
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera