NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Podłączenie wodomierza głównego

mont_wodo.jpeg
Ostatnim etapem podłączania się do sieci wodociągowej jest montaż głównego układu pomiarowego (tj. wodomierza głównego). Po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji kontaktują się z Państwem w celu umówienia terminu montażu. Wszelkie pytania lub informacje o ewentualnych zmianach terminu prosimy kierować do pracowników Działu Wodociągów i Kanalizacji : tel.77 423 20 38.

Ścieżka postępowania:

• Ustalenie terminu – po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji umawiają z Państwem termin montażu.

• Montaż – montaż głównego układu pomiarowego.

• Protokół montażu wodomierza – po zakończonym montażu pracownik KPW Gogolin przedstawi Państwu do podpisania protokół montażu wodomierza.

Wymagane dokumenty: brak.

Opłaty: bezpłatnie.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera