NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

wyk_przy.jpeg
Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zlecacie Państwo wybranemu przez siebie wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Informujemy, że KPW Gogolin Sp. z o.o. również świadczy usługi budowlane z zakresu budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej w miarę swoich bieżących zdolności wykonawczych.

Ścieżka postępowania:

• Wniosek - w celu wykonania przyłącza  należy złożyć do siedziby Spółki - wiosek

• Wycena wykonania zlecenia – Spółka dokonuje wyceny prac budowlanych na podstawie dostarczonego przez Państwa projektu. Wycena jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej przez KPW Gogolin wyceny i wyborze innego wykonawcy należy złożyć:

 Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowa przyłącza ) - wniosek , a samo wykonywanie robót przyłączeniowych należy potwierdzić telefonicznie kilka dni przed wykonaniem w Dziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod nr tel. 77 423 20 36

Jeśli akceptują Państwo przedstawioną wycenę, to kolejne kroki wyglądają następująco:

• Złożenie dokumentacji / zlecenia – w celu wykonania (budowy) przyłącza przez KPW Gogolin należy złożyć w Sekretariacie Spółki

  • dokumentację techniczną (projekt) planowanego przyłącza.
  • zlecenie wykonania przyłącza.
  • zawarcie umowy na wykonanie przyłączy

• Wykonanie zlecenia – KPW Gogolin buduje przyłącze w uzgodnionym z Państwem terminie.

• Opłata – faktura za wykonanie przyłącza oraz odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projekt) – 2 egzemplarze,
• zlecenie wykonania przyłącza – 1 egzemplarz.
• umowa na wykonanie przyłączy - 1 egzemplarz.
•oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych - 1 egzemplarz.

Termin realizacji: termin wykonania przyłącza jest uzgadniany indywidualnie.

Opłaty: wykonanie każdego przyłącza podlega indywidualnej wycenie na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej (projektu).

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera