NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Cennik usług

Nowy cennik na usługę odbioru i transportu odpadów płynnych (szamba). Obowiązuje do 1 marca 2023 r.

Gmina GOGOLIN / KRAPKOWICE
rodzaj usługi  Netto Brutto
1 m3 27,78 zł 30,00 zł
ciągnik 2m3  50,00 zł 54,00 zł
ciągnik 3m3  74,07 zł 80,00 zł
ciągnik 4m3  92,59 zł 100,00 zł
ciągnik 4m3 + przedłużka 138,89 zł 150,00 zł
Ciągnik 5 m3  125,00 zł 135,00 zł
Ciągnik 6 m3  143,52 zł 155,00 zł
Ciągnik 6 m3 + przedłużka  157,41 zł 170,00 zł

 

 

Obowiązuje od dnia :  01.03.2021

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ

Lp.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

UWAGI

1

Aktualizacja uzgodnień projektu

usługa

20,00 zł

8%

21,60 zł

 

2

Aktualizacja mapy i uzgodnienia branżowe

godz.

40,00 zł

8%

43,20 zł

 

3

Konsultacja projektu

godz.

50,00 zł

8%

54,20 zł

np. wytyczne do projektu, zwrot projektu do poprawy itp.

4

Uzgodnienie projektu (dokumentacji):

a) przyłącza wodociągowego

usługa

45,00 zł

8%

48,60 zł

 

b) przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej

usługa

45,00 zł

8%

48,60 zł

 

c) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

usługa

300,00 zł

8%

324,00 zł

 

5

Uzgodnienie/akceptacja na planie sytuacyjnym:

a) przyłącza wodociągowego

usługa

22,50 zł

8%

24,30 zł

 

b) przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej

usługa

22,50 zł

8%

24,30 zł

 

6

Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej formatu A4

sztuka

0,50 zł

23%

0,62 zł

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY

Lp.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

UWAGI

7

Nadzór nad zmianą lokalizacji oraz odbiór podejścia pod wodomierz

usługa

110,00 zł

8%

118,80 zł

 

8

Odbiór podlicznika

usługa

55,00 zł

8%/23%

59,40/67,65 zł

bud. miesz 8%, inne 23

9

Oplombowanie wodomierzy dodatkowych

usługa

45,00 zł

8%/23%

48,60 zł/55,35

bud. miesz 8%, inne 23

10

Wymiana wodomierza Dnom ≤ 50 mm i/lub modułu radiowego

a) Uszkodzonego

usługa

95,00 zł

8%

102,60 zł

plus wodomierz i/lub moduł radiowy

b) W celu przeprowadzenia ekspertyzy

usługa

95,00 zł

8%

102,60 zł

plus koszt ekspertyzy

11

Wymiana wodomierza Dnom ≥ 80 mm i/lub modułu radiowego

a) Uszkodzonego

usługa

180,00 zł

8%

194,40 zł

plus wodomierz i/lub moduł radiowy

b) W celu przeprowadzenia ekspertyzy

usługa

180,00 zł

8%

194,40 zł

plus koszt ekspertyzy

 

12

Montaż / Demontaż wodomierza

(czasowa rezygnacja  z usług)

a) Wodomierz Dnom ≤ 50 mm

usługa

95,00 zł

8%

102,60 zł

plus wodomierz i/lub moduł radiowy

 

b) Wodomierz Dnom ≥ 80 mm

usługa

180,00 zł

8%

194,40 zł

 

13

Wymiana podlicznika wraz z odbiorem (mieszkanie, ogród, lokal użytkowy)

usługa

95,00 zł

8%/23%

102,60/116,85

 

14

Kaucja za wypożyczenie wodomierza hydrantowego

usługa

1 500,00 zł

-

1 500,00 zł

zwrotna

 

15

Montaż wodomierza na hydrancie zewnętrznym

usługa

180,00 zł

8%

194,40 zł

 

 

16

Demontaż wodomierza na hydrancie zewnętrznym

usługa

180,00 zł

8%

194,40 zł

 

 

17

Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem

tydzień

25,00 zł

23%

30,75 zł

 

 

miesiąc

80,00 zł

23%

98,40 zł

 

 

18

Dodatek za powtórny odbiór techniczny (z przyczyn leżących po stronie odbiorcy)

usługa

55,00 zł

23%

67,65 zł

nieobecność, wady techniczne, wady formalnoprawne

 

19

Wizja w terenie

usługa

110,00 zł

23%

135,30 zł

 

 

20

Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki

godz.

110,00 zł

23%

135,30 zł

 

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WOD. - KAN.

Lp.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

UWAGI

 

21

Nadzór branżowy inwestycji

tydzień

500,00 zł

23%

615,00 zł

 

 

 

22

Odbiory końcowe przyłącza wodociągowego

usługa

87,00 zł

23%

93,49 zł

 

 

 

23

Odbiory końcowe przyłącza kanalizacyjnego

usługa

87,00 zł

23%

105,15 zł

 

 

 

24

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego

godz.

150,00 zł

23%

184,50 zł

 

 

 

25

Zamykanie lub otwieranie zasuw/nawiertki na przyłączach wodociągowych

usługa

115,00 zł

8%

124,20 zł

 

 

 

26

Przywrócenie dostaw wody (po uregulowaniu zadłużenia)

usługa

120,00 zł

8%

129,60 zł

Zabudowa wodomierza i uruchomienie przyłącza

 

 

27

Czyszczenie i udrażnianie

Spiralą mechaniczną

godz.

130,00 zł

8%

140,40 zł

wraz z zagospoda-rowaniem odpadów

 

 

Urządzeniem typu Wuko dwufunkcyjne

godz.

285,00 zł

23%

350,55 zł

 

 

Urządzeniem wysokociśnieniowym 90 bar, wydajność = 130 dm3/s

godz.

160,00 zł

23%

196,80 zł

 

 

28

Czyszczenie wpustów deszczowych (ulicznych) wraz z zagospodarowaniem odpadów

1 szt.

130,00 zł

23%

159,90 zł

 plus Wuko

 

 

29

Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci

godz.

350,00 zł

23%

430,50 zł

 

 

 

30

Roboty budowlano-montażowe - wykonanie przyłącza wodociąg-gowego lub kanalizacyjnego

Według wyceny opartej na KNR

 

 

31

Roboty budowlano-montażowe - zabudowa studzienki wodomierzowej prefabrykowanej

Jednowodmierzowej

1 szt.

400,00 zł

23%

492,00 zł

plus koszt studzienki, bez odtworzenia nawierzchni

 

 

Dwuwodomierzowej

1 szt.

500,00 zł

23%

615,00 zł

 

 

32

Roboty budowlano-montażowe - zabudowa studzienki rewizyjnej kd,ks

1 szt.

590,00 zł

23%

725,70 zł

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM

Lp.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

UWAGI

33

Beczkowóz - usunięcie wody opadowej i roztopowej

godz.

110,00 zł

23%

135,30 zł

 

 

34

Koparko-ładowarka

godz.

105,95 zł

23%

130,31 zł

 

 

35

Wywrotka ładowność 5 ton, HDS = 4 tony,

godz.

126,94 zł

23%

156,13 zł

 

 

36

Brygada 2 osobowa - usługi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym pozostałe nie wymienione w cenniku.

godz.

120,00 zł

23%

147,60 zł

Z dojazdem w granicach Gminy, poza dojazd wg. uzgodnienia.

 

Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z: zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac

Uwagi:

W rozliczeniu godzinowym opłata za usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Kolejne godzina naliczana od rozpoczęcia 15-stej minuty pracy po przedniej godzinie.

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczaniem opłaty ryczałtowej w wysokości 100,00 zł


PDFcennik_uslug.pdf (71,03KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera