NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

NOWE UMOWY

ZAWIADOMIENIE

 

Komunalne  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, zawiadamia o potrzebie aktualizacji lub zawarciu nowych umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W celu podpisania umowy prosimy klientów, którzy otrzymali zawiadomienie o stawienie się w terminie 14 dni w siedzibie Spółki  KPW w Gogolinie ul. Ligonia 15 w godzinach od  7.00  do  14.30.

Prosimy o zabranie z sobą:

- dowód osobisty,

- odpis księgi wieczystej/ akt notarialny lub inny dokument uprawniający do zawarcia umowy

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera