NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Zadymianie sieci kanalizacyjnej w Gminie Gogolin

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin  Sp. z o. o  uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że od miesiąca maja 2022 r. rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gogolin.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Zadymianie Gminy.png
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera