NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza

 

 

Kompletna dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym ) winna zostać przedłożona KPW Gogolin celem jej uzgodnienia. Jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do budowy przyłącza. Złożenia dokumentów w KPW Gogolin możecie dokonać Państwo lub projektant opracowujący dokumentację techniczną dla Państwa.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza jest ważne przez okres 2 lat od daty jego wykonania.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek - w celu uzgodnienia dokumentacji należy złożyć w siedzibie spółki - wniosek
• Wydanie uzgodnionej dokumentacji – uzgodniona dokumentacja jest odsyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej – 1 egzemplarz,
• dokumentacja techniczna – minimum 2 egzemplarze, zgodnie z wymaganiami

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera