NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

 

 

Umowa na zaopatrzenie w wodę jest podstawą do montażu głównego urządzenia pomiarowego (tzw. wodomierza głównego).
Umowa jest podstawą prawną do korzystania z naszych usług, dlatego do jej podpisania powinny się stawić wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do przedmiotu umowy lub odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania osób nieobecnych.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek
- w celu podpisania umowy należy złożyć do KPW Gogolin wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków
• Podpisanie umowy – tekst umowa jest przygotowywana dla Państwa po kontakcie telefonicznym.
 Umówienie terminu montażu  głównego urządzenia pomiarowego.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o zawarcie umowy
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
• dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych - do wglądu),
 

 

Tel. 77 423 20 38

Opłaty: bezpłatnie.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera