NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Wykonanie ekspertyzy wodomierza

 

KPW Gogolin może zlecić na wniosek Klienta ekspertyzę wodomierza w Okręgowym Urzędzie Miar i przedstawia Państwu jej wynik.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek - w celu dokonania ekspertyzy należy złożyć do KPW Gogolin wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.
• Ustalenie terminu wymiany wodomierza – KPW Gogolin demontuje Państwa wodomierz i montuje nowy główny układ pomiarowy. Termin wymiany wodomierza należy ustalić  telefonicznie. Państwa obecny wodomierz jest przesyłany przez KPW Gogolin do Okręgowego Urzędu Miar. Ten etap nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami, poza uiszczaniem bieżących opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.
• Wyniki ekspertyzy – KPW Gogolin składa Państwu pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentu ekspertyzy.

  • W przypadku otrzymania wyników zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj. oznaczających odrzucenie Państwa roszczeń, KPW Gogolin obciąży Państwa za wymianę wodomierza z winy odbiorcy oraz za wykonanie ekspertyzy wodomierza.
  • W przypadku otrzymania wyników potwierdzających wadliwość wodomierza, tj. oznaczających potwierdzenie Państwa roszczeń, KPW Gogolin dokona naliczenia zużytych przez Państwa wody / ścieków według ich średniego zużycia za okres ostatnich 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty: wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza

Opłaty:
• w przypadku uznania Państwa roszczeń - bezpłatnie.
• w przypadku nieuznania Państwa roszczeń – zgodnie z kosztami przedstawionymi z Okręgowego Urzędu Miar .

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera