NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Wykonanie dokumentacji technicznej

 

Dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym) określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem podłączenia i jest podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Wykonanie takiej dokumentacji możecie Państwo zlecić dowolnemu projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi. W przypadku projektowania przyłączy/sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w granicach nieruchomości niebędących Państwa własnością należy uzyskać pisemne zgody właścicieli tych posesji na umieszczenie tam infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej.
Dokumentacja techniczna przyłącza jest ważna przez okres 2 lat od daty jej opracowania.

Projekt przyłącza powinien zawierać:

  • mapę do celów projektowych w skali 1:500,
  • warunki techniczne podłączenia do sieci.
  • przedmiar robót dla przyłącza wodno –kanalizacyjnego
  • profil podłużny przyłączy wodno - kanalizacyjnych
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera