NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Warunki techniczne podłączenia do sieci

Warunki techniczne podłączenia do sieci

 

Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Ścieżka postępowania:
Wniosek – w celu otrzymania warunków technicznych należy złożyć do KPW Gogolin odpowiedni wniosek:

  • Wniosek o wydanie warunków technicznych - wniosek

Wydanie warunków - gotowe warunki techniczne są odsyłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:
- odpowiednio uzupełniony wniosek o wydanie warunków technicznych – 1 egzemplarz,

- mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 

 

 

Termin realizacji: 21 lub 45 dni.

Opłaty: wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera