NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej:

Podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gogolin można podzielić na kilku etapów, które opisaliśmy dla Państwa. Każdy z etapów opisuje ścieżkę postępowania, wymagane dokumenty, czas, koszt i miejsce załatwienia wszelkich formalności.

Etapy, z których składa się proces podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, to:

  1. Warunki techniczne podłączenia do wspomnianych sieci,
  2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
  3. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza,
  4. Podpisanie umowy na wykonanie przyłącza
  5. Wykonanie przyłącza,
  6. Odbiór techniczny przyłącza,
  7. Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków,
  8. Montaż urządzenia pomiarowego.

Wszystkie wnioski i pozostałe druki wymagane w trakcie procedury podłączania się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej są dostępne:
- w wersji elektronicznej:  zakładce „Strefa klienta/Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw /Druki do pobrania ”,
- w wersji papierowej: w naszej siedzibie, tj.:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Siedziba ul. Ligonia 15
tel. 77 4232031
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera