NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK w Gogolinie był prowadzony przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin do dnia 31 grudnia 2021 roku.

https://gogolin.pl/1620/12492/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera