NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Ceny i stawki za wodę 2021-2024

Aktualnie obowiązujące:

Obowiązuje od dnia 3.02.2021 r.

Taryfy na lata 2021-2024

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodaerki Wodnej w Gliwicach nr GL.RZT.70.28.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 26 kwienia 2018 roku nr GL.RET.070.7.73.2018 oraz o zatwierdzenie nowej taryfy za zabiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na tereni gminy Gogolin na okres 3 lat.

PDFDecyzja o skróceniu obowiązującej taryfy 2021-2024.pdf (766,94KB)

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-28-2020.html

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera