NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Jak zabezpieczyć instalację w sytuacjach występowania niskich temperatur?Jak zabezpieczyć instalację w sytuacjach występowania niskich temperatur?
 
1) Utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu gdzie znajduje sie wodomierz - nie niżej niż +4 stopnie,
2) Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia,
3) Zabezpieczyć nieogrzewane pomieszczenia, w której znajduje sie instalacja wodociągowa,
4) Sprawdzić szczelność pokrywy studzienki wodomierzowej, Zabezpieczyć wodomierz zlokalizowany w studzience wełną lub styropianem,
5) Instalację wodociągową wykorzystywaną w letnich okresach zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów i ich odwodnienie.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera