NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Informacja o ograniczeniu dostepu do siedziby biurowca

Szanowni Państwo.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody i odprowadzanie ścieków z terenu gminy Gogolin.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw, ośrodków medycznych, pomocy społecznej, Domu Spokojnej Starości jest kluczowym zadaniem i strategiczną działalnością w sferze sprawnego i stałego funkcjonowania w całokształcie zadań realizowanych przez gminę Gogolin.

Analizując ryzyka związane z ewentualnymi brakami kadrowymi spowodowanymi leczeniem zakażenia COVID-19 lub przebywania na kwarantannie zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie podjął decyzję, aby od dnia 2 listopada ograniczyć do niezbędnego minimum zakres spraw załatwianych osobiście w siedzibie Spółki. Płatności proszę dokonywać przelewem bankowym lub w kasie spółki dokonywać płatności kartą.

Odczyty wodomierzy będą odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Usługi montażu, demontażu i wymiany wodomierzy pracownicy Spółki będą wykonywać jedynie u mieszkańców nie objętych kwarantanną. Prosimy aby każdorazowo poinformować pracowników spółki o przebywaniu na kwarantannie.

Awarie będą usuwane w normalnym trybie przewidzianym procedurą.

Prosimy aby od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania załatwiać sprawy zdalnie: telefonicznie lub mailowo.

W sprawach wymagających kontaktu bezpośredniego prosimy kontaktować się wcześniej celem ustalenia terminu i godziny wizyty.

Telefoniczny kontakt: 774232037

e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl

listownie: KPW Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania zarząd KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie liczy na zrozumienie i przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z wydanych ograniczeń.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera