NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: DK39 w m. Kamienna blokada ronda

DK39 (84+200 km) na trasie Namysłów - Kępno, w m. Kamienna. Blokada ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42, spowolniony ruch pojazdów.

Komunikat jest ważny od 12-02-2024 20:37:00 do 13-02-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera