NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: DK94 w m. Brzeg blokada ronda

DK94 (140+500) km) na trasie Opole - Oława, w m. Brzeg. Blokada ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi krajowej nr 39 z ul. Włościańską, spowolniony ruch pojazdów.

Komunikat jest ważny od 12-02-2024 20:48:00 do 13-02-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera