NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Dobre informacje o wodzie w Gogolinie!

Po piątkowej informacji Sanepidu w Krapkowicach  Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o. o., jako odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę, dokonało analizy i podjęła standardowe działania adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Trzy wyniki badań mikrobiologicznych wody wykonane przez Sanepidu w Krapkowicach na próbkach wody pobranych w następujących miejscach:

  • SUW Gogolin – źródło wody,
  • Obrowiec punkt poboru,
  • Malnia punkt poboru,

jednoznacznie wskazały, że woda jest bezpieczna i w pełni zdatna do spożycia w  sieci

wodociągowej.

Układ sieci wodociągowej miasta Gogolin, lokalizacja punktów poboru potwierdziły, że również woda w sieci wodociągowej ul. Strzeleckiej jest bezpieczna i w pełni zdatna do spożycia.

Jedynym punktem,  w którym stwierdzono występowanie bakterii grupy coli w ilości 2jkt/100 ml wody była toaleta szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie.

Stwierdzona ilość  bakterii grupy coli była  podstawą do wydania przez Sanepid w Krapkowicach o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia zgodnie z ich komunikatem.

W ramach podjętych działań Spółka zleciła niezależnemu certyfikowanemu laboratorium wykonanie czterech analiz wody pobranej w sąsiedztwie szkoły i szkolnej wodociągowej instalacji wewnętrznej przed i za zaworem antyskażeniowym. Wyniki w zakresie bakterii grupy coli (0jkt/100ml wody)  potwierdziły prawidłowość i skuteczność podjętych działań. W celu upewnienia się, że pozostałe parametry wody są zgodne z wymaganiami Spółka oczekuje ( dzisiaj w godzinach popołudniowych najpóźniej jutro 25 maja w godzinach porannych)  na kompletne wyniki badań.

Natychmiast przekażemy te informacje do Sanepidu w Krapkowicach oraz mieszkańcom.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera