NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Informacja w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Decyzją nr GL.RZT.70.120.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gogolin na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona, na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 19.01.2024 r.

http://bip.kpwgogolin.pl/download/attachment/1728/pgwwp_rzgw-w-gliwicach_decyzja-glrzt701202023-zatwierdzenie-taryfy-na-okres-3-lat.pdf

  • .

    Aktualności

    Uprzejmie prosimy by w związku z zagrożeniem wirusem, mając na uwadze zdrowie Naszych klientów i pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin dokonywać płatności przelewem lub kartą.
    Bardzo prosimy by unikać płatności gotówkowych.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera