NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Taryfy na rok 2018

W ROKU 2018 (do zmiany) obowiązują TARYFY NA ROK 2017  
W związku z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180). O zmianach Spółka powiadomi odbiorców publikując nowe taryfy na stronach internetowych i w prasie lokalnej.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera