NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: ost.hydro. wz.stany ostrz./2

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Stobrawa (opolskie) od godz. 14:48 dnia 21.11.2023 do godz. 15:00 dnia 22.11.2023. W związku z trwającym spływem wód opadowych w zlewni Stobrawy lokalnie utrzymuje się tendencja rosnąca stanów wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Krzywej Górze na Budkowiczance. W okresie obowiązywania ostrzeżenia nie wyklucza się także możliwości przekroczenia stanu ostrzegawczego w Karłowicach na Stobrawie oraz w Domaradzu na Bogacicy.

Komunikat jest ważny od 21-11-2023 15:02:00 do 22-11-2023 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera