NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: ost.hydro-wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 20.11

W wyniku spływu wód opadowych, w zlewni Stobrawy notowane są stopniowe wzrosty stanów wody. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody, w Krzywej Górze na Budkowiczance powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 20-11-2023 20:16:26 do 21-11-2023 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera