NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: Ost. hydro wezbr. stany ostrzegawcze/2 z 14.09.23

W zlewni Psiny trwa spływ wód opadowych, powodujący wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego przewiduje się początkowo wzrost lub wahania, a następnie opadanie stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 14-09-2023 21:54:00 do 15-09-2023 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera