NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: ost.hydro-gwałtowne wzrosty stanów wody/1 z 28.08

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.08.2023 do godz. 09:00 dnia 29.08.2023. Obszar: Liswarta, Prosna górna (opolskie). W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym o charakterze burzowym, w zlewni górnej Prosny i na Liswarcie spodziewane są lokalne gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu ostrzegawczego na stacji Gorzów Śląski na Prośnie.

Komunikat jest ważny od 28-08-2023 14:41:00 do 29-08-2023 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera