• BIP
  • epuap
  • Ikona telefonu

Oczyszczalnia

Dnia 4.01.2010r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z.o.o. przejęło od Zakładów Górażdże Cement S.A.Oczyszczalnie Ścieków w Choruli.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z usuwaniem substancji biogennych (N,P), której część biologiczną oparto o dwa reaktory biologiczne z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Pojemność czynna reaktorów wynosi 1650 m3.

Parametry projektowe oczyszczalni ścieków wynoszą:
 

7.500 RLM

Qśrd = 1250 m3/d

Qdmax = 1500 m3/d

Qhśr = 52 m3/d

Qhdz = 94 m3/d

Qhmax = 167 m3/d

 

Aktualnie na terenie naszego obiektu odprowadzane są ścieki bytowo - gospodarcze i komunalne.

Na skutek wymogów nałożonych przez Pozwolenie Wodno Prawne wskaźniki badań ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi osiągnęły następujące redukcje zanieczyszczeń:

Lp.        Wskaźnik                 Redukcja [%]

1.              BZT5                  96,30% - 99,29%

2.              ChZt                  90,52% - 95,99%

3.    Zawiesina ogólna       89,42% - 98,88%

Oprócz ścieków komunalnych na oczyszczalni ścieków +N, +P odprowadza się ścieki deszczowe stanowiące mieszaninę wód kopalnianych, wód opadowy i roztopowych z terenu Kopalni Górażdże, Cementowni Górażdże w Choruli oraz wsi Górażdże po uprzednim oczyszczeniu na osadniku ścieków deszczowych o pojemności 2500 m3 . Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych oraz deszczowych jest rzeka Odra z wylotem znajdującym się na 134 km jej biegu.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin.