NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Sieć kanalizacyjna

Układ kanalizacyjny ​Gminy Gogolin oparty jest na kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej.

Sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonane są z rur PVC. Odcinki kanalizacji tłocznej wykonane są z rur PE.

Ścieki z miejscowości Gogolin, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Chorula, Górażdże odprowadzane są do ubocznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula, skąd po oczyszczeniu doprowadzanie są do rzeki Odry.

Ścieki z miejscowości Odrowąż odprowadzane są za pomocą sieci kanalizacyjnej WiK Krapkowice do oczyszczalni ścieków "Biokrap" w Krapkowicach.

Dla miejscowości Dąbrówka, Zakrzów oraz Obrowiec na budowę kanalizacji opracowana jest dokumentacja techniczna.

Ścieki z tych miejscowości zostaną odprowadzone do oczyszczalni

Awarie na sieci kanalizacyjnej można zgłaszać pod numerem

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera