NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Sieć wodociągowa

  1. Miejscowości Gogolin, Obrowiec, Malnia, Chorula oraz Górażdże zasilane są z ujęć podstawowych Górażdże "Lhoist" oraz Gogolin - SUW (własność Krapkowice). Sieć wodociągowa wykonana jest w przeważającej części z rur PVC i PE z niewielkimi docinkami rurociągów żeliwnych.

  2. Miejscowości Kamień Śląski, Kamionek zasilane są z ujęć w miejscowości Kamień Śląski. Sieć wykonana jest główne z rur PVC.

  3. Miejscowości Dąbrówka oraz Zakrzów zasilane są z ujęcia "Dalnia". Sieć wodociągowa wykonana jest w całości z rur PVC.

  4. Miejscowości Odrowąż jako jedna ze względu na swoje położenie nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią wodociągową Gminy Gogolin. Zasilana jest z ujęć na terenie miejscowości Krapkowice na zasadzie zakupu hurtowego wody z WiK Krapkowice.

Awarie na sieci wodociągowej można zgłaszać pod numerem

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera