NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Historia

W 1984 r. po reorganizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krapkowicach, wyodrębnił się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie. Zatrudniał wówczas 29 pracowników fizycznych i 8 pracowników umysłowych. Głównym obszarem działalności tego zakładu była tylko administracja i eksploatacja zasobów mieszkaniowych oraz w wąskim zakresie usługi komunalne.

Dopiero z chwilą uchwalenia ustaw o samorządzie terytorialnym, na mocy których gmina otrzymała pełną samodzielność prawną, stając się jednocześnie właścicielem dotychczasowego majątku państwowego, służącego użyteczności publicznej, w tym również gospodarki komunalnej, gmina stała się organizatorem życia gospodarczego z jej pełną autonomią prawną i majątkową (samodzielna, samorządna i samofinansująca).
 

Wówczas to, zaczęto budować nową strategią funkcjonowania gospodarki komunalnej, sprawniejszej, lepszej jakościowo, bardziej konkurencyjnej i tańszej w jej funkcjonowaniu. W ciągu niespełna kilku lat z nieefektywnego zakładu budżetowego stworzono zakład gotowy do współfinansowania ponoszenia odpowiedzialności z przychodów własnych, generowanie zysków, które wykorzystuje się na modernizację swojego zakładu i remont zasobów mieszkaniowych.

Troska o występujące w gminie bezrobocie, skłoniły władze miejskie do zreformowania struktury organizacyjnej zakładu komunalnego stwarzając warunki rozwoju firmy i dodatkowe możliwości zatrudnienia nowych pracowników.

Powstały nowe działy i wydziały, których celem jest sprawna działalność zakładu, a w szczególności odpowiednia relacja stosunków między pracownikami zakładu a mieszkańcami gminy.

Każdego roku znajduje tu zatrudnienie około 100 osób. Łącznie z pracownikami interwencyjnymi i skazanymi. Dodatkowo prace znajdują tu osoby, które wyrażają chęć odrobienia zaległości czynszowych

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera