NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

O fimie

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. z siedzibą 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, jest spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Gogolin. Zarządem kieruje Prezes.

W dniu 3 stycznia 2012 roku powstało przedsiębiorstwo w wyniku przekształcenia ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ będącego samorządowym zakładem budżetowym miasta Gogolin. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr X/123/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000407315 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od dnia 1 stycznia 1984r. do 03-01-2012 jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie zakładu budżetowego pod nazwą „ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ”

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera