NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: ost. hydro. wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 09.03

Na Budkowiczance w zlewni Stobrawy utrzymuje się trend wzrostu stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 09-03-2023 12:05:18 do 11-03-2023 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera