NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: Ost.hyro-przekr. st. ostrzegawczych /2 z 23.01

W Zbytowej na Widawie przewiduje się dalsze utrzymywanie się przekroczenia stanu ostrzegawczego. Wielkość przekroczenia może ulegać wahaniom w zależności od pracy urządzeń hydrotechnicznych w rejonie Namysłowa i Zbytowej oraz wielkości spływu wód opadowo-roztopowych w zlewni Widawy.

Komunikat jest ważny od 23-01-2023 13:17:00 do 25-01-2023 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera