NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Komunikat: Ost. hydro.- wezbranie st.ostrzegawcze/2 15.01.23

W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalsze utrzymywanie się przekroczenia stanu ostrzegawczego w Zbytowej na Widawie. Wielkość przekroczenia może ulegać wahaniom w zależności od pracy urządzeń hydrotechnicznych w rejonie Namysłowa i Zbytowej oraz wielkości spływu wód opadowych w zlewni Widawy.

Komunikat jest ważny od 15-01-2023 10:30:00 do 17-01-2023 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera