NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Ofery pracy

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe Oferty pracy

4.01.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ogłasza nabór na stanowisko:

SPRZĄTACZKA

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum podstawowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność, sumienność dokładność, odpowiedzialność

- brak przeciwwskazań do pracy ze środkami czyszczącymi,

II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Utrzymywanie ogólnej czystości w pomieszczeniach administracyjno-biurowych znajdujących się w siedzibie Spółki tj.

- ścieranie kurzy w pomieszczeniach

- mycie i pastowanie podłóg, korytarzy, schodów

2.Dokonywanie regularnego czyszczenia okien.

3. Mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,

4.Zamykanie bramy przy ul. Ligonia 15.

5.Włączanie i wyłączanie alarmu w budynkach administracyjnych Spółki.

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku,

- umowa o pracę na czas określony,

- miejsce pracy – Gogolin.

IV. Wymagane dokumenty:

- CV

V. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres

Data zatrudnienia: styczeń- luty 2023 rok

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  • .

    Aktualności

    Uprzejmie prosimy by w związku z zagrożeniem wirusem, mając na uwadze zdrowie Naszych klientów i pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin dokonywać płatności przelewem lub kartą.
    Bardzo prosimy by unikać płatności gotówkowych.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera