NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Komunikat GIOŚ z dn. 23.11.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 mikrogramów/m3) w dniu 23.11.2022 r. na terenie województwa opolskiego. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje obszar miasta Krapkowice. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 16 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8613 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 23-11-2022 10:42:00 do 24-11-2022 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera