NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Komunikat: Komunikat GIOŚ z dnia 14.11.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obszar przekroczenia obejmuje: miasto i gminę Zdzieszowice, gminy: Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Gogolin, Leśnica, Strzelce Opolskie, Izbicko, Reńska Wieś, Walce i Głogówek. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 45 tys. Przyczyny: emisja z sektora bytowo-komunalnego i emisja ze źródeł przemysłowych. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8455 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 14-11-2022 11:31:00 do 14-11-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera